JAARCIJFERS IN EEN DUIDELIJKE RAPPORTAGE

Uw jaar van ondernemen… de resultaten verwerkt in het jaarverslag. Het totaalplaatje dat uiteindelijk laat zien dat u op koers ligt. Tussentijdse rapportages hebben dat al bevestigd. De eindcijfers tonen het aan.

Het jaarverslag is het totaal van balans, winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en een toelichting. Het is een document waarmee anderen de ontwikkeling van uw bedrijf volgen. Potentiële opdrachtgevers. Kredietverleners. Evenzo kunt u de jaarverslagen van anderen raadplegen. Middelen om te ondernemen.

Zo'n jaarverslag is best lastig te begrijpen en te doorgronden, laat staan er mee te werken. Het is wel een bron voor belangrijke gegevens: voorraadbeheer, solvabiliteitsberekeningen en bovenal winstgevendheid. Atenta doet graag iets meer met die cijfers. Dat merkt u in de praktijk.

Onze diensten rondom uw jaarverslag:

- Samenstellen en beoordelen van jaarverslagen;

- Opstellen en beoordelen van tussentijdse rapportages;

- Opstellen van prognoses en budgetten;

- Bedrijfsadvisering;

- Bedrijfsovername en opvolging