Gegevens met zorg behandeld

Atenta besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens en informatie (hierna samen genoemd als "gegevens"). Echter geen garantie kan worden verleend of belofte worden gedaan dat gegevens vrij zijn van fouten of omissies. Atenta is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de gepubliceerde gegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief (tenzij expliciet het tegendeel blijkt) en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Gerelateerde websites?
Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Atenta. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Atenta. Atenta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Atenta worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Atenta.

Gebruik van gegevens?
De afnemer van de gegevens is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gegevens. De gegevens mogen uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt, voor doel waarvoor ze zijn verstrekt. De afnemer mag de gegevens niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, voorzover dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Atenta omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website worden alle auteursrechten die worden bedoeld in art.15 Auteurswet, voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Atenta is een administratie- en belastingadvieskantoor gevestigd in Sliedrecht. Wij zijn actief in dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Onze dienstverlening bestaat voornamelijk uit het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van financiƫle- en salarisadministraties en de hiermee verbandhoudende belastingaangiften. Tevens verzorgen wij de aangiften inkomstenbelasting voor zowel ondernemers als voor particulieren.

 

Om de kwaliteit van onze werkzaamheden op hoog niveau te kunnen houden zijn wij aangesloten bij het College van Belastingadviseurs.

 

Ons kantoor is opgericht in 1992 en bestaat momenteel uit 6 medewerkers. Atenta hanteert een actieve en persoonlijke werkwijze waarbij kwalitatieve dienstverlening wordt geboden voor een redelijke prijs.

 

Laat Atenta uw administratieve taken verzorgen zodat u tijd heeft om te ondernemen.

 

Lorem ipsum dolor sit amet

Atenta is een administratie- en belastingadvieskantoor gevestigd in Sliedrecht. Wij zijn actief in dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Onze dienstverlening bestaat voornamelijk uit het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van financiƫle- en salarisadministraties en de hiermee verbandhoudende belastingaangiften. Tevens verzorgen wij de aangiften inkomstenbelasting voor zowel ondernemers als voor particulieren.

 

Om de kwaliteit van onze werkzaamheden op hoog niveau te kunnen houden zijn wij aangesloten bij het College van Belastingadviseurs.

 

Ons kantoor is opgericht in 1992 en bestaat momenteel uit 6 medewerkers. Atenta hanteert een actieve en persoonlijke werkwijze waarbij kwalitatieve dienstverlening wordt geboden voor een redelijke prijs.

 

Laat Atenta uw administratieve taken verzorgen zodat u tijd heeft om te ondernemen.